O nás

O nás
O nás 2018-01-24T14:53:07+00:00

O nás

Folklórna skupina Dudváh bola založená v roku 1994. Iniciátorom a zakladajúcim členom bola pani Helena Rožičová. Harmonikárom skupiny bol v začiatkoch Mgr. Peter Masarovič, neskôr Vladimír Pollák a v súčasnosti sú to Pavol Hudek a Ivan Sokol. V súčasnosti má 29 členov všetkých vekových kategórií. Organizačnou vedúcou je Eva Kovačiková a zástupkyňou Adriana Štefunková. Hlavným dôvodom vzniku skupiny bol hlboký záujem o ľudovú kultúru a tradície, ktoré je potrebné zachovať pre ďalšie generácie. Podstatnú časť repertoáru tvoria zvyky, piesne a tance lokálneho pôvodu najmä z Križovian. Skupina robí autentický folklór, ktorý si nevyžaduje umeleckého vedúceho. Námety na pásma podávajú staršie členky. Odborným poradcom je pán Ervín Blažek. Vo svojom repertoári má niekoľko desiatok ľudových piesní, ktoré boli zaznamenané na CD nosiči pod názvom Horenka, horenka hora.  Pri príležitosti 20.výročia skupiny bolo vydané DVD so zvykmi a tradíciami z obce Križovany nad Dudváhom s názvom Zvyky a tradície z Kerestúra. Pravidelne sa zúčastňuje folklórnych slávností a súťaží v rámci kraja aj celého Slovenska.

Najčastejšie sa prezentuje pásmom Začepčenie nevestyOdobierkou nevesty. Medzi najväčšie úspechy považuje účinkovanie v televíznom programe Slovensko v notách, dvakrát 1. miesto vo folklórnej hitparáde Kapura, zlaté pásmo, 2 a 3 miesto na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov, nahrávku Vianočného pásma spolu s Dychovou hudbou Križovianka, nahrávku autentických starodávnych kerestúrskych tancov na DVD nosič s názvom Tance z Kerestúra. Pri príležitosti 15. výročia skupina obdržala Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša za dlhoročnú a obetavú prácu vo folklóre.

Každoročne má skupina niekoľko desiatok vystúpení v okolí, v regióne, na celom Slovensku i v zahraničí ako je Morava, Maďarsko a Srbsko. Členovia vystupujú v pôvodných ručne vyšívaných krojoch. Vo svojom repertoári má skupina okrem hore uvedených dvoch pásiem ešte ďalšie – Fašiangové pásmo spojené s pochovávaním basy, ktoré už dlhé roky robí v spolupráci s DH Križovianka, ďalej sú to pásma: – Drotár, Vinár, Hody, Ket kukuricu šúpaliV Kerestúre kraj dzedziny, Vianočné koledy. Vo všetkých pásmach sú použité spomínané križovianske hudobné, spevácke a tanečné ukážky, doplnené miestnym hovoreným slovom.