História

História 2018-01-24T14:53:07+00:00

Folklórna skupina “Dudváh” Križovany nad Dudváhom

História

Pri 40-tom výročí založenia súboru Dudváh (vznik 21.2.1954) v roku 1994 sa oživili spomienky a láska k ľudovej tvorbe, hudbe a folklóru. Prví nadšenci z radov mladých ale i starších si s chuťou zaspievali a zatancovali. Takzvaní 40-nici prijali pozvanie a spolu s Trnavským súborom Dudváh  oživili v trnavskom Dome kultúry – Križoviansku besedu.

V januári 1996 obdivovateľka a milovníčka folklórnych tradícií  Mária Kráľovičová zložila niekoľko umelých ľudových piesní. Nakoľko v tom období v miestnej obci sa pripravovalo 70-te výročie domácej dychovej hudby Križovianka, rozhodla sa toto vzácne jubileum pozdraviť krátkym kultúrnym vystúpením. Z bývalých folklóristov bola založená 6-členná – tanečná skupina:

 • Mária Kráľovičová, Eva Kovačiková, Imelda Benkovská, Miroslav Bohunický, Miroslav Opold, Ernest Horváth.

Nácviky sa uskutočňovali v starom rodinnom dome jednej členky. Vystúpenie sa vydarilo a k činnosti tanečného kolektívu začali pribúdať ďalší záujemcovia hlavne starší, ktorí priniesli nové nápady na scenáre. Pribudol aj mladý harmonikár Mgr. Peter Masarovič zo Šúroviec. Zápal a chuť do ďalšej činnosti podnietilo Máriu Kráľovičovú napísať scenáre k folklórnym pásmam: V KERESTÚRE KRAJ DZEDZINY, ktorému v nasledujúcom roku pribudla druhá časť – HODY.  Medzitým boli vytvorené ďalšie pásma: DRÁPAČKY  VIANOČNÉ PÁSMO. Nielen na domácej pôde, ale aj v blízkom okolí prezentovali vzácne folklórne tradície a zvyky našej obce. V tomto období majú za sebou aj účinkovanie v televíznom programe – Slovensko v notách. V skupine účinkovali aj účinkujú všetky vekové kategórie. Ako býva zvykom u ľudí, že niektorí členovia odchádzali, ale niektorí záujemcovia prichádzali.

Na východnom Slovensku v obci Dlhé Klčovo vždy v mesiaci máj (výročie úmrtia tanečníka Juraja Šaffu na počesť ktorého sa súťaž poriada) je organizovaná celoslovenská súťaž v sólovom tanci a v tanečných pároch – Šaffova ostroha. Po víťazstve v krajskej súťaži v roku 1998, tanečný pár Mária Kráľovičová a Ernest Horváth s „kerestúrskym starodávnym tancom paligátor a krajcipolka“ v silnej konkurencii získali – striebornú Šaffovu ostrohu.

V roku 1999 naša folklórna skupina s veľkým úspechom vystupovala na Myjavských slávnostiach. Za spolupráce umeleckého vedúceho Cyrila Zálešáka vo večernom galaprograme naši členovia odtancovali: paligátor,  trasenú polku, krajcipolku a ďalšie tance z kerestúrskej besedy. Originálne – zlatom vyšívané kerestúrske kroje sa krásne vynímali na javisku amfiteátra pod žiarivými reflektormi.

V ďalšom období úspešne vyznelo aj nové folklórne pásmo – KET KUKURICU ŠÚPALI na Krajskej súťaži v Galante. Postupne nasledovali úspechy vo Východnej,  Jánošíkove dni v Terchovej, Malokarpatský festival v Šenkviciach a v Červeníku.

Skupina čoraz viac reprezentuje našu obec a v tomto období získala do svojich radov  domáceho harmonikára Vladimíra Polláka. V máji 2000 Mária Kráľovičová ukončila činnosť v skupine. V tomto období niektorí členovia skupinu opustili a k zostávajúcim pribudli noví.

Menný zoznam členov v rokoch 1994-2000:

Mária Kráľovičová, Eva Kovačiková, Imelda Benkovská, Miroslav Bohunický, Ernest Horváth, Miroslav Opold, Aurélia Bednáriková, Eva Michalková, Helena Šuranová, Igor Štefunko, Peter Masarovič, František Kráľovič, Ladislav Horváth, Helena Rožičová, Františka  Houdeková, Helena Neštická, Marián Hutta, Imelda Kučerová, František Mizera, Anna  Mizerová, Alena  Opoldová, Vladimír Pollák, Štefan  Kučera, Stanislava Lysá, Lucia Mizerová, Peter  Kučera.

Skupinu Dudváh naďalej vedie HELENA ROŽIČOVÁ. Repertoár skupiny sa upevňoval, skvalitňoval a nesledovali vystúpenia na Myjave (2002,2003) v Kongresovej hale Piešťany v pásme „Láska k Slovensku“ (2003), vo Východnej, na Križovianskych folklórnych slávnostiach (2004) a od roku 2001 na medzinárodnom festivale folklórnych súborov a skupín Trnavská brána s rôznymi pásmami a zvyklosťami z našej obce. Nezabudnuteľné scenáre vznikli a boli realizované členmi skupiny vo fašiangových sprievodoch obcou a potom pri –  POCHOVÁVANÍ BASY, ktoré skupina  realizuje až dodnes v spolupráci s dychovou hudbou Križovianka.

V roku 2005 nás po krátkej a ťažkej chorobe opustila Helena Rožičová. Do svojej práce vložila všetko – srdce, nadšenie a veľa obetavosti. Bola folklóristkou od začiatku vzniku súboru od roku 1954.

Od roku 2006 FSK Dudváh vedie dlhoročná folkloristka EVA KOVAČIKOVÁ.

Skupina rozširuje svoj repertoár o ďalšie folklórne pásma, napr. VINÁR – pásmo piesní, tancov a „povedačiek“ o víne, ZAĆEPENIE NEVESTY – svadobné zvyky,  V SOBOTU ODPOLEDNA – o živote  na dedine v prítomnosti drotára. Repertoár je pestrý, obsahuje „ čo najviac autentických folklórnych prvkov  z Kerestúra“. Skupina sa zúčastňuje rôznych súťaží v rámci kraja, Slovenska v speve s tradičnými kalendárnymi zvykmi.

V júli 2007 pracovníci NOC Bratislava (réžia St. Dúžek) nahrali FSK Dudváh v miestnej časti obce Tálingy 9 autentických kerestúrskych starodávnych tancov na DVD nosiči ako dokument kultúrnej národnej pamiatky Slovenska.

Pre Trnavskú televíziu v roku 2008 nahrala dychová hudba Križovianka – Vianočné koledy. Vianočné vinše a tradície doplnila na DVD nosič folklórna skupina Dudváh, ktorá s týmto pásmom vystupovala niekoľkokrát na Trojičnom námestí v Trnave, v kostoloch na blízkom okolí, aj v Trnave, v Bratislave a inde.

Každoročne sa taneční sólisti zúčastňovali na Celoslovenskej súťaži – Šaffova ostroha v Dlhom Klčove. V roku 2005 – získali bronzovú – Eva Kovačiková a František Mizera, ale v roku 2006 už – striebornú.  Rovnako úspešní aj v nasledujúcich rokoch v súťaži Šaffova ostroha s víťazstvom v krajskej súťaži boli – Eva Kovačiková a Miloš Viselka a nositelia tradícií – Irena Čapičíková, Ladislav Horváth, František Kráľovič. Aj mladí tanečníci skupiny ako – Klaudia Kráľovičová, Klaudia Ružičková, Denisa Sadloňová, Júlia Zemková, Stanislav Vanek a Jozef Toráč úspešne reprezentovali skupinu už niekoľkokrát v krajskom kole Šaffova ostroha.

Skupina má každoročne niekoľko desiatok vystúpení, ale najčastejšie sa prezentuje svadobným pásmom – Začepčenie nevesty a Vianočným pásmom.

Z príležitosti 15. výročia  trvania FSK Dudváh (2009) –  Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša obdržala najdlhšie pôsobiaca členka Irena Čapičíková ( od roku 1954). Cieľavedomá práca vo folklórnej oblasti  aj za  podpory Obecného úradu v Križovanoch nad Dudváhom priniesla významné úspechy pre jednotlivcov i celému kolektívu. Koncom roku 2011 sa zúčastnila folklórnej hitparády ktorú vysiela Slovenská televízia pod názvom Kapura, kde obsadila 2x prvé miesto s nahrávkou – Ket kukuricu šúpali. Na jeseň roku 2012 sa podarilo nahrať CD nosič na ktorom sú zaznamenané piesne typické pre Križovany nad Dudváhom a okolie. V roku 2013 všetky pásma, ktoré skupina má vo svojom repertoári sú spracované na DVD pod názvom – Zvyky a tradície z Kerestúra. Toto DVD bolo vydané pri príležitosti 20-teho výročia založenia skupiny.

Menný zoznam členov v roku 2009:

Vladimír Polák, Eva Kovačiková, Ladislav Horváth,  František Kráľovič, Irena Čapičíková, Imrich. Čapičík,  Imelda Kučerová, Štefan Kučera, Adriana Štefunková, Peter Štefunko, Miloš Viselka, Vít Haršányi, Augustín Motošický, Anna Drimajová, Mária Kráľovičová, Klaudia Kráľovičová, Denisa Sadloňová, Stanislav Vanek, Jozef Toráč, Śimon Bašovský, Tibor Kráľovič, Ivonka Kráľovičová, Kristínka Kovačiková,  Lucka Kučerová

Najvýznamnejšie úspechy:

 • strieborná Šaffova ostroha na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v r. 1998 ( M. Kráľovičová, E. Horváth)
 • strieborná Šaffova ostroha na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v r. 2006 ( E. Kovačiková, F. Mizera)
 • bronzová Šaffova ostroha na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v r. 2005 ( E. Kovačiková, F. Mizera)
 • postup na celoslovenskú súťaž z krajského kola sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v r. 2008, r.2009( E. Kovačiková, M. Viselka)
 • postup na celoslovenskú prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci z krajského kola – Nositelia ľudových tradícií (I. Čapičíková, L. Horváth, F. Kráľovič)
 • úspešné účinkovanie na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (K. Kráľovičová, S. Vanek, D. Sadloňová, Š. Bašovský, J. Toráč)
 • vystúpenie v televíznom programe –Slovensko v notách
 • úspešné účinkovanie v celovečernom programe na Myjavských slávnostiach
 • úspešné účinkovanie v celovečernom programe i v galaprograme na slávnostiach vo Východnej
 • úspešné účinkovanie v krajskej súťaži i celoslovenskej súťaži – Nositelia ľudových tradícií
 • miesto na okresnej súťaži folklórnych skupín – Nositelia tradícií (r. 2008)
 • festivaly celoslovenského charakteru- Jánošíkove dni v Terchovej, Malokarpatský festival v Šenkviciach, Trnavská brána, Červeník
 • nahrávka kerestúrskych tancov ako dokument kultúrnej národnej pamiatky Slovenska (2007)
 • zaradenie do folklórnej hitparády Kapura- 2x 1. miesto (2011)
 • nahrávka kerestúrskych piesní na CD nosič (2012)
 • nahrávka DVD – zvyky a tradície r. 2014
 • zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v r. 2014 (A. Štefunková, I. Hrebíček)